Co to jest certyfikat GDP

Międzynarodowy certyfikat GDP -Good Distribution Practices- jest to dokument stwierdzający stosowanie dobrych praktyk dystrybucyjnych dla firm farmaceutycznych. Certyfikacja dotyczy firm, które zawodowo zajmują się magazynowaniem i dystrybucją leków.

Dystrybutorzy produktów farmaceutycznych muszą dostosować swoją działalność do tych standardów.
Firma posiadająca ten certyfikat zapewnia spójność systemów zarządzania jakością w całym łańcuchu dostaw – od wczesnej dostawy surowców do fabryk po końcową wysyłkę gotowych leków do użytkowników.

Źródło: różne