Strona Międzynarodowej Izby Handlowej

Link do strony Międzynarodowej Izby Handlowej

Na stronie można zamówić opis nowych formuł Incoterms 2010.