WSL zaprasza uczniów do IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Niniejszym informujemy, że objęliśmy patronatem medialnym kolejną edycję Olimpiady Logistycznej organizowaną przez Wyższą Szkołę Logistyki!

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną,
  • pomoc w ocenie program nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Podobnie jak w poprzednich edycjach olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany już od 2008 roku. Jego celem jest promocja branży TSL wśród młodych ludzi, pobudzanie oraz rozwijanie zainteresowań związanych z tą dziedziną oraz promowanie młodych talentów wśród potencjalnych pracodawców. O dużej popularności i zainteresowaniu wydarzeniem świadczyć może liczba uczestników – w ubiegłym roku do logistycznych zmagań stanęło ponad 7 tys. uczniów z całej Polski!