Awans Gdańska na Bałtyku i nowy dostęp kolejowy do portu stały się faktem

27 września br. w Gdańsku odbyło się uroczyste seminarium naukowe stanowiące zwieńczenie jednej z najważniejszych dla przyszłości Portu Gdańsk inwestycji – modernizacji linii kolejowej nr 226 oraz budowy mostu kolejowego nad Martwą Wisłą – podaje strona portu.

Oba przedsięwzięcia to długo wyczekiwane przez port projekty, które zmieniły oblicze dostępności kolejowej Portu Gdańsk i bez wątpienia stanowią kamień milowy w dalszym rozwoju pozycji portu na mapie logistycznej kraju i Europy Środkowo-Wschodniej.

Linia 226 i most kolejowy nad Martwą Wisłą, który jako jedyny doprowadza ruch kolejowy do prawobrzeżnego obszaru Portu Gdańsk, w tym do jego najbardziej rozwojowej, głębokowodnej części, to obiekty infrastruktury dostępowej do portu, przez które każdego roku przejeżdża aż 95% wszystkich pociągów kierowanych do/z portu. W roku ubiegłym średnia przewozów na tej trasie wynosiła aż 500 wagonów na dobę. Wśród nich znakomitą większość, bo 46% stanowiły wagonyz węglem, 37% – z ładunkami drobnicowymi, w tym przede wszystkimz kontenerami. Kolejne ponad 15% przejazdów przypadało na pociągi z innymiładunkami masowymi, w tym produktami chemicznymi i kruszywami.

Po ośmiu miesiącach tego roku faktem stał się już awans Gdańska w rankingu największych portów Bałtyku na pozycję szóstą. Ogromna dynamika przewozów kolejowych w Porcie Gdańsk, która w roku 2015 sięgnęła poziomu +41% jeśli wziąć pod uwagę tonaż przewieziony koleją do/z portu oraz +46% w ujęciu ilości obsłużonych w porcie wagonów, to wynik pokazujący, że transport kolejowy w obsłudze portowej zyskuje na znaczeniu. W samym roku ubiegłym udział kolei w obsłudze ładunków ogółem w porcie sięgnął 28% i poza transportem rurociągowym był najczęściej wykorzystywaną gałęzią transportową w Gdańsku. Gdyby z całości obsługi lądowej ładunków w porcie wyłączyć transport przesyłowy (rurociągowy) paliw, wówczas udział kolei w transporcie ładunków z/do portu sięgnąłby aż 54%.

 Najczęściej przewożonymi koleją towarami są ładunki masowe, w tym zwłaszcza węgiel. W ostatnim czasie w Porcie Gdańsk coraz liczniej obsługiwany jest on na nabrzeżach portowych. Dla przypomnienia, w roku ubiegłym w Porcie Gdańsk przeładowano 4,5 mln ton węgla, co było drugim najlepszym w ciągu ostatniej dekady wynikiem w tym zakresie.

Przewozy kolejowe to także coraz częściej wykorzystywany transport intermodalny, którym w znakomitej większości przewożone są ładunki skonteneryzowane. Port Gdańsk będąc w chwili obecnej największym polskim portem kontenerowymi drugim największym na Bałtyku, notuje wciąż rekordowe ilości kontenerów na nabrzeżach portowych. Po podsumowaniu 8 miesięcy bieżącego roku ilość kontenerów w Porcie Gdańsk wzrosła aż o 27% w porównaniu do roku ubiegłego i o 3% w stosunku do rekordowego roku 2014. Taka dynamika wzrostu przekłada się bezpośrednio także na wzrost liczby kontenerów w obrocie lądowym, w tym na wzrost przewozów koleją.

Źródło: materiały prasowe Portu Gdańsk