Bełchatów ma już obwodnicę

 

Bełchatów ma obwodnicę, która jest   fragmentem drogi krajowej 74 (dawna DK 8). Dzięki nowej trasie, oddanej 4 miesiące przed terminem, wyprowadzono ruch z miasta. Kierowcy na trasie  Wrocław-Piotrków Trybunalski – Warszawa powinni być zadowoleni! Ocenia się, że przejazd nową obwodnicą skróci się o ok. 0,5 – 1 godziny wobec przejazdu przez centrum miasta.

Obwodnica o długości niespełna 11-kilometrów ma klasę GP (od km 297+743 do km 308+442).

Oddana do ruchu droga jest jednojezdniowa ale dysponuje trzema pasami ruchu w układzie naprzemiennym – dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym. Szerokość jezdni wynosi 11 metrów, co ma ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie samochodów ciężarowych. Nowa trasa spełnia najwyższe kryteria dotyczące obciążenia, co oznacza, że mogą poruszać się po nie pojazdy, których nacisk na oś wynosi 11,5 tony.

W ramach przedsięwzięcia zbudowano cztery bezkolizyjne węzły drogowe: dwa umożliwiające wjazd ze starej trasy na obwodnicę i dwa zapewniające komunikację z drogami wojewódzkimi nr 484 i 485, a ponadto 9 wiaduktów i 1 most. Przebudowane zastały również odcinki dróg istniejących przecinających nową obwodnicę, zlikwidowano liczne kolizje z istniejącą infrastrukturą, a także wybudowano urządzenia służące ochronie środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą była firma Budimex S.A. która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 145.651.197,27 złotych. Inwestycja była dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości do 85%wydatków kwalifikowanych.

 

 

 

Źródło: GDDKIA, zdjęcie Pixabay