Konferencja Portów Bałtyckich już za nami

W Trelleborgu w Konferencji Portów Bałtyckich w dniach 6-8 września uczestniczyło ponad 120 uczestników. Wydarzenie było zorganizowane przez Stowarzyszenie Portów Bałtyckich i było prowadzone przez Port w Trelleborg. Uwaga uczestników koncentrowała się na tematach związanych z przyszłością branży portowej: krajobraz polityczny, regulacje, tendencje w sektorze żeglugi morskiej i portowej, jak również informatyzacja branży portowej.

W dniu pierwszym panel dyskusyjny moderowany przez Lauriego Ojalę, profesora logistyki w Szkole Ekonomii w Turku, przeanalizował implikacje globalnych i regionalnych trendów w przemyśle portowym. Szybkie postępy technologiczne, zmiany globalnych sił ekonomicznych, zmiany demograficzne i społeczne, zmiany klimatu i niedobór zasobów oraz gwałtowna urbanizacja to niektóre aspekty wpływające na rozwój portów. Kolejne panele i dyskusje były również interesujące.

Czekamy na kolejną konferencję za rok!