Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego jako centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu został utworzony w celu zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. Powołanie Inspekcji Transportu Drogowego było także spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej.

Tagi: