Ile można przewieźć alkoholu i papierosów przez granicę?

Polska jest teraz w strefie Schengen, pytanie jest ile wyrobów tytoniowych i alkoholowych można przewieźć?
Limity w przewozie towarów akcyzowych w tym m.in. alkoholu i papierosów uległy zmianie z dniem 01.12.2008r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE Nr L 85 z 2008 r.).

Oto dane:
Można przewieźć z Polski:

  • 800 papierosów (przy wjeździe m. in. do Austrii, Danii, Finlandii, RFN, Szwecji, Irlandii i Wielkiej Brytanii – 200 papierosów),
  • 200 cygar,
  • 1 kg tytoniu,
  • 10 litrów spirytusu,
  • 20 litrów wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto),
  • 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),
  • 110 litrów piwa (art. 34 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).

Teoretycznie na własny użytek można więcej przewozić, tyle że to wtedy na nas spoczywa obowiązek udowodnienia, że to jest na własny użytek:-) co czasem może być trudne…


Ile można przywieźć alkoholu i papierosów do Polski?

Zaś do Polski można przywieźć tylko 40 sztuk papierosów. Do 200 sztuk możemy przetransportować fajki drogą morską.

W przypadku alkoholu, jest podział na strefę przygraniczną i resztę kraju.
Polacy mieszkający poza strefą przygraniczną mogą wwieść maks. 1 litr alkoholu powyżej 22 proc., 2 litry alkoholu i napojów alkoholowych poniżej 22 proc., lub zestaw, składający się z 4 litrów wina niemusującego oraz 16 litrów piwa.

“Mrówki” zaś będą mogły przywieźć 0,5 l alkoholu powyżej 22 proc. oraz 0,5 l alkoholu i napojów alkoholowych poniżej 22 proc.

Zaś osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

Zobacz pociąg z Ukrainy po kontroli celników

Jak się niszczy papierosy z przemytu. Zniszczyli pół tony.
Źródło: Dziennik Wschodni