Port Szanghaj – największy port kontenerowy na świecie

Port w Szanghaju obsługuje jedną czwartą całego ruchu ładunków w eksporcie i imporcie kraju. Przepustowość w 2010 roku osiągnęła 29.069 mln kontenerów dwudziestostopowych TEU.

Usługi żeglugowe z portu w Szanghaju docierają do wszystkich głównych portów na całym świecie. Ponad 2000 kontenerowców przypłwa tu miesięcznie, bo załadować i rozładować ładunki w drodze do Ameryki Północnej, Europy, Morza Śródziemnego, Zatoki Perskiej, Morza Czerwonego, Czarnego, Afryki, Australii, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Północno-Zachodniej i innych regionów.