Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1875/2006

Nowe regulacje unijne 1875/2006 dotyczące towarów, które wpłyną na statkach do portów unijnych wejdą w życie 1 stycznia 2011.
Zostanie wprowadzony nowy system kontroli importu ICS- Inbound Control System. Umożliwi to wdrożenie nowego procesu analizy zabezpieczenia od ryzyka i będzie on dotyczył pierwszego portu europejskiego, do którego przypłynie cargo.

Przewoźnicy morscy będą musieli wprowadzać konosament do systemu ICS, jeśli będzie on wprowadzany przez stronę trzecią, do przewoźnika należy będzie przesłać MRN.

Do systemu będą wprowadzali poniższe informacje:

  • Pełną nazwę i adres z kodem pocztowym załadowcy i odbiorcy
  • Pełną nazwę i adres z kodem pocztowym storny notisy jeśli konosament w opcji odbiorca ma wpisane: “to order”
  • Numer kontenera
  • Opis towaru zgodnie z unijnym przewodnikiem po akceptowalnych i nieakceptowanych charakterystykach opisu towaru
  • Cztery pierwsze cyfry HS kodu dla każdego rodzaju towaru
  • Liczba i rodzaj opakowań
  • Waga brutto
  • Numer UN towarów niebezpiecznych
  • Numer plomby
  • Sposób płatności jeśli fracht jest przedpłacony –np. gotówka, przelew (opcjonalnie)

Dotyczy to towarów na statkach, których podróże rozpoczęły się po północy 31 grudnia 2010. Dane te muszą być wprowadzone najpóźniej 2 godziny przed wpłynięciem statku do portu unijnego.