Czy 4 mln chińskich tirów przejedzie przez Polskę

Przedstawiamy Wam stanowisko GITD opublikowane na stronie inspektoratu:

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele GITD uczestniczyli w konferencji IRU (International Road Transport Union) w Jordanii poświęconej rewitalizacji Jedwabnego Szlaku. W związku z pojawiającymi się w mediach komentarzami, które zniekształcają powód i cel udziału polskiej delegacji w tym wydarzeniu, pomijając istotne kwestie branży transportowej generującej ok. 10% PKB, GITD pragnie przybliżyć międzynarodowy projekt IRU oraz jego wagę dla polskiego transportu.
Projekt rewitalizacji lądowego szlaku handlowego pomiędzy Chinami a Europą, któremu poświęcona była konferencja w Ammanie, został zainicjowany już w roku 2005 przez Unię Europejską i Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU).
Polska branża transportowa jest jedną z najprężniejszych w Unii Europejskiej, co roku na polskich przewoźników przypada w UE około 20% przewozów międzynarodowych, czyli transportu towarów, które zostały załadowane lub rozładowane w naszym kraju.
W roku 2011 polscy przewoźnicy mieli ponad 20 % udziałów w unijnym rynku usług o charakterze tranzytowym, ponad dwukrotnie więcej niż zajmujący drugie miejsce w tym rankingu przewoźnicy z Czech. Specjalnością naszych przewoźników jest od wielu lat transport międzynarodowy. Polacy dystansują rywali z innych państw Unii w przewozach na dalekich trasach, od 1000 do 2000 km i na dystansach ponad 2 tys. km.
Dostrzegając przewagę polskiej branży transportowej oraz szanse na dalszy jej rozwój, polski rząd aktywnie włączył się w projekt, którego celem jest przeniesienie szlaku handlowego Chiny – Europa z drogi morskiej na drogę lądową. Polska wniosła szczególny wkład do rozwoju niniejszego projektu, będąc gospodarzem IV edycji Euro-Azjatyckiej Konferencji Transportu Drogowego pod hasłem „Droga do sukcesu: Euroazjatycki rynek transportowy. Wyzwania i możliwości”, podczas której polski rząd zadeklarował pełne zainteresowanie oraz determinację, aby północna i centralna oś Nowego Jedwabnego Szlaku (NETLI) przebiegała przez Polskę, łącząc się z autostradami A2 i A4.
Rewitalizacja Jedwabnego Szlaku stała się faktem – obecnie gotowa jest autostrada na terytorium Chin, w 70% ukończona jest autostrada na terytorium Kazachstanu, oddawane są do użytku kolejne odcinki w pozostałych krajach. Jedwabny Szlak skróci czas transportu towarów z Chin do Europy o co najmniej dwa tygodnie. Przyniesie ze sobą jednocześnie szereg wyzwań zarówno dla przedsiębiorców (aktywna konkurencja z Azji), jak i służb kontrolnych (potrzeba zwiększonej aktywności szczególnie na wschodnich granicach Unii Europejskiej).
Euro-Azjatycka Konferencja Transportu Drogowego organizowana jest cyklicznie co dwa lata przez IRU – Międzynarodową Unię Transportu Drogowego, na której czele stoi Polak – prof. Janusz Łacny. W ostatniej wzięły udział 44 delegacje państw i organizacji międzynarodowych, prawie 400 uczestników, w tym 21 ministrów transportu i umocowanych przedstawicieli rządów (przedstawiciele m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Holandii, Węgier, Rosji, Chin, Kazachstanu).

 

Jednym z kluczowych tematów konferencji było podjęcie działań na rzecz ograniczenia barier w transporcie oraz skrócenia czasu kontroli drogowych i granicznych, które rzutują na konkurencyjność transportu.
Dbałość o interesy polskich przewoźników przy okazji tak dużych projektów międzypaństwowych jest obowiązkiem urzędów odpowiedzialnych za transport. Polska stanowi wschodnią granicę Unii Europejskiej i nie może jej zabraknąć podczas dyskusji o transporcie Wschód-Zachód. Polskie delegacje były zawsze obecne na konferencjach IRU ze względu na wagę omawianych kwestii dla gospodarki naszego kraju.

Należy także wskazać, że głównym celem powołania w 2001 r. Inspekcji Transportu Drogowego była ochrona polskiego rynku transportowego oraz wsparcie rozwoju tej branży poprzez skuteczną walkę z szarą strefą. Od ponad 12 lat zadania związane ściśle z transportem ciężkim stanowią podstawę działalności Inspekcji.

Zobacz też artykuł:
Chińskie ciężarówki wjadą do Europy? Możliwy korytarz przez Polskę

źródło: GITD