Wspólny sukces Dachser i Uniwersytetu Łódzkiego

Współpraca firmy Dachser z Uniwersytetem Łódzkim przyczyniła się do uruchomienia nowego kierunku studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców” zajął drugie miejsce w konkursie przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nowy kierunek studiów zostanie uruchomiony w roku akademickim 2013/2014, właśnie trwa rekrutacja.

Projekt nowego kierunku powstał w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem studiów jest kształcenie specjalistów zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych. Program studiów obejmuje m.in. zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych oraz automatykę w logistyce. Wszystkie przedmioty wykładane będą w języku angielskim, a absolwenci uzyskają tytuł licencjata.

Firma Dachser od lat współpracuje ze środowiskiem naukowym. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce, jako osoba zaangażowana w propagowanie idei ścisłej kooperacji świata biznesu z nauką, został zaproszony do udziału w pracach nad koncepcją nowego kierunku. Głównym założeniem programu studiów, które przygotują specjalistów zgodnie z oczekiwaniami ich przyszłych pracodawców, było szczególe uwzględnienie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki.

„Jako przedstawiciel branży logistycznej oraz wieloletni praktyk, widzę potrzebę bliższej współpracy środowiska biznesowego ze szkołami kształcącymi naszych przyszłych pracowników” – mówi Grzegorz Lichocik. „System szkolnictwa cały czas zbyt małą uwagę przywiązuje do praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej oraz zbyt rzadko uwzględnia opinie przedsiębiorców, dlatego zdecydowałem się na udział w tym projekcie. Moja rola dotyczyła głównie zdefiniowania potrzeb przyszłych pracodawców zajmujących się logistyką, dotyczących absolwentów studiów wyższych – wyjaśnia. Prezes Grzegorz Lichocik objął stanowisko Członka Rady Kierunku Technologie Informatyczne w Logistyce.

„Na nowym kierunku chcielibyśmy kształcić przyszłych specjalistów średniego szczebla, którzy będą mogli pracować np. na stanowisku specjalisty ds. organizacji i rozwoju transportu, specjalisty ds. sprzedaży, zaopatrzeniowca czy pracownika w dziale logistyki” – mówi prof. Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, jeden z pomysłodawców i kierownik merytoryczny kierunku.

Nowy kierunek został wyróżniony w konkursie przeprowadzonym w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego wzmacniania potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Strategia Europa 2020 przyjęta została przez Unię Europejską na drugie dziesięciolecie XXI wieku. Zakłada ona rozwój gospodarki UE w sposób inteligentny i zrównoważony. W strategii została podkreślona potrzeba wspólnego działania państw członkowskich UE na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw oraz rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystania zasobów.

W 2012 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wygenerował obrót w wysokości 4,41 miliarda euro, zatrudniając 21 650 pracowników w 347 oddziałach na całym świecie. Firma dostarczyła 49,8 miliony przesyłek o łącznej wadze 37,46 milionów ton.

Źródło: Dachser