studia podyplomowe dla nauczycieli, Warszawa

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa zaprasza na studia podyplomowe zarządzanie logistyką.