Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na studia o kierunku TRANSPORT. Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Wybór specjalności po 4 semestrze: transport żywności.