MSW chce więcej informacji o autach zagranicznych

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się z prośbą do Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec i Wielkiej Brytanii o nawiązanie współpracy w zakresie pozyskiwania przez Polskę danych z ewidencji pojazdów prowadzonych przez te państwa. Dzięki temu w przygotowywanej przez MSW usłudze „Historia pojazdu” obywatele przed zakupem będą mogli dotrzeć również do informacji o autach sprowadzanych z zagranicy.

Usługa “Historia pojazdu” umożliwi bezpłatne sprawdzenie informacji m.in. o danych technicznych, dowodzie rejestracyjnym, kradzieży, liczbie właścicieli. Obywatel, po podaniu odpowiednich danych, uzyska pełną wiedzę na temat historii pojazdu od momentu jego rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane jest rozszerzenie usługi o informacje dotyczące pojazdów, gromadzone przez inne państwa. Dzięki temu można byłoby sprawdzić historię pojazdu także sprzed daty rejestracji na terenie Polski.  Usługa wdrażana jest w ramach projektu CEPiK 2.0. Projekt zakłada rozbudowę centralnej ewidencji pojazdów i kierowców o nowe funkcjonalności, które będą wykorzystywane zarówno przez obywateli jak i instytucje prywatne oraz publiczne. 

 Źródło: MSW