WITD: Ingerencja w tachografie

W dniu 26 grudnia 2013 r. w miejscowości Bielsk Podlaski inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika polskiego. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca ingerował w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe za pomocą magnesu, wskutek czego nastąpiła zmiana wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Dodatkowo kierujący nie posługiwał się kartą kierowcy.

W związku z powyższym stwierdzono następujące naruszenia:

  • Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego;
  • Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie
    prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;
  • Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 2 godziny.

Kierowca za powstałe naruszenia został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 4200zł.

 

źródło: WITD