Nowy most w Jankowie

Zakończono inwestycję w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 w Jankowie. Nowy most na rzece Zian wraz z dojazdami, to kolejne zadanie zrealizowane na tej trasie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wcześniej rozbudowano odcinki z Wartkowic do Łęczycy oraz do Poddębic.

 

W ramach zadania wykonano:

– rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni wraz z poboczami,

– budowę chodników,

– budowę zatok autobusowych,

– rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową,

– rozbiórkę i budowę zjazdów wraz z przepustami,

– rozbiórkę mostu na rzece Zian i budowę nowego obiektu wraz umocnieniem koryta rzeki w rejonie mostu,

– rozbiórkę przepustów i budowę nowego pod drogą wojewódzką,

– przebudowę rowów drogowych,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– budowę oświetlenia drogowego,

– usunięcie kolizji sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Nowy most powstał obok starego w ramach korekty trasy drogi wojewódzkiej, tak więc nie było potrzeby budowy tymczasowej przeprawy na czas robót. Obiekt ma konstrukcję jednoprzęsłową, wolnopodpartą. Długość całkowita nowego mostu wynosi 28,3 m, a szerokość 13,4 m.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to 7,4 mln zł.

 

Źródło: ZDW

Zdjęcie:sxc.hu