Stolica: Zmiana organizacji ruchu na ul. Marymonckiej od 30 grudnia

Od poniedziałku, 30 grudnia ok. godz. 20.00 wyłączona z ruchu zostanie wschodnia jezdnia ul. Marymonckiej na odcinku od ul. Przy Agorze do węzła z Mostem Marii Skłodowskiej-Curie, a kierowcy skierowani na jezdnię zachodnią.

Wcześniej, kilkaset metrów za ul. Dewajtis, wschodnia jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu, a następnie za skrzyżowaniem z ul. Przy Agorze przez pas dzielący ruch będzie poprowadzony na jezdnię zachodnią. Na jezdni zachodniej (normalnie prowadzącej w kierunku południowym) prowadzony będzie ruch w obydwu kierunkach – wytyczone zostanie po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Na właściwą jezdnię ul. Marymonckiej kierowcy jadący na północ powrócą przez węzłem z mostem. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała ok. pół roku.

Kolektor ściekowy o średnicy 3 m i długości ponad 3 km zaplanowano pod wschodnią jezdnią ul. Marymonckiej na odcinku od ul. S. Żeromskiego do komory w rejonie Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Będzie on budowany metodą bezwykopową, ale nie oznacza to, że nie są konieczne żadne prace ziemne – trzeba wykonać komory startowe i odbiorcze dla maszyn drążących, komory rewizyjne oraz łączące nowy kolektor z istniejącym Kolektorem Burakowskim. Wymaga to etapowych zmian w ruchu drogowym na ul. Marymonckiej.

Nowy kolektor będzie biegł równolegle do wybudowanego w 1961 r. Kolektora Burakowskiego .

Źródło: UM Warszawa