Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT

 Do 31 grudnia 2016 r. będą utrzymane dotychczasowe stawki VAT – 23 proc. i 8 proc. Wynika to z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która dziś wchodzi w życie. Zmiany są podyktowane potrzebą zmniejszenia nierównowagi finansów publicznych oraz słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych, ograniczającą wzrost gospodarczy.

W związku z utrzymaniem obowiązujących do tej pory stawek podatkowych zmienione zostały także: ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jak również ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 
Nowe przepisy wchodzą w życie 31 grudnia 2013 r.

Zobacz: Dz.U. 2013 poz. 1608