Ponad 210 mln zł środków unijnych na gdyńskie inwestycje portowe

 

Na ponad 210 mln zł opiewają łącznie cztery podpisane w końcówce grudnia 2013r. umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji prowadzonych przez Zarząd Portu w różnych jego obszarach.
27 grudnia 2013 roku przedstawiciele ZMPG-a S.A. oraz Centrum Unijnym Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”  w kwocie ponad 39 mln zł ,co stanowi 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Całkowity koszt realizacji tego projektu to  około 96 mln zł. Prace budowlane będą realizowane w latach 2014-2015.

Przedostatni dzień 2013 roku zaowocował z kolei podpisaniem trzech kolejnych umów o dofinansowanie gdyńskich przedsięwzięć portowych. Dwie z nich to: umowa o dofinansowanie w kwocie 48,7 mln zł (około 81% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) „Przebudowy Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia” oraz umowa o dofinansowanie w kwocie nieco ponad 50 mln zł (około 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych) „Zagospodarowania rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”.

Źródło: Port Gdynia