17 firm zainteresowanych budową S17 od Garwolina do granicy z woj. lubelskim

Siedemnaście firm i konsorcjów złożyło wnioski o dopuszczenie do drugiego etapu przetargu na budowę drogi ekspresowej S17 pomiędzy końcem obwodnicy Garwolina a granicą województw mazowieckiego i lubelskiego. Wśród zainteresowanych są firmy z Polski, Europy i Azji. Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków zostaną zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 podzielono na dwie części. Na pierwszą, od końca obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc (ok. 12,2 km), wpłynęło siedemnaście wniosków. Na drugą część, od obwodnicy Gończyc do granicy województw (ok. 13 km), szesnaście wniosków.

Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Umowy z wykonawcami zostaną podpisane w 2014 roku, a realizacja inwestycji potrwa od 34 do 37 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca opracuje projekt budowlany i uzyska decyzję ZRID, a następnie zbuduje trasę (z czasu budowy wyłączone będą okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca). To oznacza, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy najwcześniej w II kwartale 2018 roku. Skrócenie czasu realizacji oraz wydłużenie z 5 do 10 lat gwarancji będzie uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena).

Źródło: GDDKIA
Zdjęcie: sxc.hu