Demontaż fragmentów mostu Uniwersyteckiego w Poznaniu

W tym tygodniu zaczęły się prace przygotowawcze do rozbiórki mostu Uniwersyteckiego. Zadanie realizowane jest wraz z przebudową węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera. W ramach przebudowy mostu (wiaduktu) Uniwersyteckiego wschodniego i zachodniego nie ulegnie zmianie ich geometria oraz zagospodarowanie w ich obrębie.

Przebudowa mostu Uniwersyteckiego zakłada wymianę podparcia i konstrukcji płyt wiaduktów wschodniego i zachodniego. W trakcie realizacji inwestycji występuje konieczność zapewnienia ruchu kolejowego i tramwajowego. Prace demontażowe fragmentu płyty pomostowej obiektu północnego zachodniej części mostu Uniwersyteckiegopotrwają ok. 2 miesięcy i zaplanowane zostały w godzinach nocnych, tak aby nie wpływać na funkcjonowanie ruchu tramwajowego PST. Ewentualne wyłączenia z ruchu pojazdów szynowych będą ograniczane do niezbędnego minimum. Zakończenie prac budowlanych mostu Uniwersyteckiego zaplanowane zostało w II kwartale 2015 roku.

Źródło: ZDM Poznań