Śląskie: Automobile Expert i kara od UOKIK

 

Klienci Automobile Expert nie otrzymywali pisemnej informacji o możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy ani wzoru oświadczenia unieważnieniu kontraktu, podaje strona UOKIK. Po wszczęciu postępowania przez UOKiK przedsiębiorca zaniechał stosowania niezgodnych z prawem praktyk

 

Automobile Expert z Częstochowy oferuje usługi w zakresie pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Urząd ustalił m.in. że spółka zawierając umowy poza lokalem przedsiębiorcy nie informowała pisemnie konsumentów o tym, że mogą oni odstąpić od kontraktu w ciągu 10 dni od jego podpisania. Ponadto przedsiębiorca nie wręczał konsumentom wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W opinii UOKiK praktyki spółki narażały konsumentów na utratę możliwości odstąpienia od umowy ze względu na brak informacji o przysługującym im prawie.

Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na spółkę Automobile Expert karę pieniężną w łącznej wysokości 4 337 zł. Przedsiębiorca zaniechał stosowania kwestionowanych praktyk dzięki temu obniżono sankcję finansową. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

Źródło: UOKIK