Przeładowane „dostawczaki”

 Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 10 stycznia na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wasilków oraz na drodze wojewódzkiej nr 678 w miejscowości Kleosin dokonywali kontroli m.in. pojazdów dostawczych.
Sprawdzeniu podlegała dopuszczalna masa całkowita poruszających się „dostawczaków”.  Z dziewięciu skontrolowanych tego typu pojazdów w sześć było nadmiernie przeładowanych: o 1800 kg, o 1200 kg, o 1210 kg, o 500 kg, o 1360 kg, o 800 kg.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi. W każdym z wymienionych przypadków nakazano dokonanie przeładunku przewożonego towaru celem doprowadzenia wagi pojazdu do wartości dopuszczalnych. 

Źródło: GITD