Sytuacja na białorusko-polskich przejściach granicznych

 

Od kilku dni na białorusko-polskich przejściach granicznych zauważalny jest spadek liczby odprawianych przez białoruską Służbę Celną samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski.

Zgodnie z informacją przekazaną przez białoruską Służbę Celną jest to związane z kłopotami organizacyjnymi na białoruskich przejściach granicznych w związku z przejęciem kompetencji przez Służbę Celną Republiki Białorusi dotyczących kontroli transportu drogowego oraz sanitarnej kontroli granicznej.

Polska Służba Celna na bieżąco monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie ze Służbą Celną Republiki Białoruś. Zmniejszenie liczby odprawianych przez białoruską Służbę Celną samochodów ciężarowych może trwać kilka tygodni.

 Źródło: Min. Finansów