Zmiany w obrębie placu NOT w Toruniu

 Zmiany będą polegały na zamknięciu południowej części ul. Czerwona Droga/Odrodzenia w rejonie skrzyżowania z al. Solidarności i przeniesieniu ruchu z południowej jezdni na północną ul. Czerwona Droga/Odrodzenia w rejonie pl. NOT.
Na nitce północnej będzie odbywał się ruch dwukierunkowy.Zostanie także tymczasowo zlikwidowany lewoskręt w ul. Szosa Chełmińska dla jadących z kierunku zachodniego ( od Motoareny). Nie dotyczy to autobusów MZK. Zalecany objazd do ul. Szosa Chełmińska: plac To-MI-To, ul. Grudziądzka oraz alternatywnie z kierunku mostu Piłsudskiego przez ul. Wały gen. Sikorskiego, ul. Uniwersytecką i ul. Grudziądzką. Co ważne, na skrzyżowaniu ulicy Grudziądzkiej z PCK zmienia się pierwszeństwa przejazdu.Wszystkie przystanki w tym rejonie (poza przystankiem tramwajowym “Odrodzenia” kierunek Motoarena) pozostaną w dotychczasowych miejscach.
Również rozkłady poszczególnych linii pozostaną bez zmian.Tymczasowa organizacja ruchu zostanie utrzymana do połowy 2014r.
Źródło: ZDM Toruń