Informacja BITM o opłatach pobieranych przez białoruskich celników

 

Informacja dotyczy pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich
BITM informuje, że w roku 2014 na drugiej stronie białoruskich płatnych zezwoleń zamieszczona została informacja o zasadach pobierania opłaty za przejazd przez terytorium Białorusi, na podstawie ww. zezwoleń.

Tu zobacz informację