Ułatwienia w Koroszczynie

Specjalna aplikacja udostępniona przez Służbę Celną, pozwala na sprawdzenie wynik ważenia pojazdu przez kierowcę.

Aby skorzystać z usługi, w wyznaczonym miejscu na sali odpraw Oddziału Celnego w Koroszczynie, kierujący pojazdem wprowadza pięciocyfrowy kod znajdujący się na karcie magnetycznej, którą otrzymuje przy wjeździe na terminal. W ten sposób uzyskuje dostęp do informacji na temat wyniku ważenia pojazdu. Wartość ta wyświetlana jest na ekranie monitora przez 40 sekund. Następnie dane zostają wyczyszczone, a stanowisko jest gotowe do wprowadzenia numeru kolejnego użytkownika.

Jeszcze do niedawna uzyskanie tych danych wiązało się z koniecznością często kłopotliwego dopytywania funkcjonariuszy celnych, którzy sporządzali wydruk z ważenia lub informację tę przekazywali ustnie. Właśnie z myślą o kierowcach celnicy umożliwili im bezpośredni dostęp do tych danych za pośrednictwem specjalnej aplikacji.

Rocznie w Oddziale Celnym w Koroszczynie odprawia się ponad pół miliona ciężarówek.

źródło: MF