Pasażerskie przewozy autobusowe

Spółka Arriva ograniczała konkurencję na dwóch lokalnych trasach autobusowych przewozów pasażerskich w województwie warmińsko-mazurskim, podaje strona UOKIK. Poprzez obniżkę cen poniżej ponoszonych kosztów wyeliminowała z rynku swojego konkurenta. Na spółkę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 76 tys. zł

Spółka Arriva (wcześniej działająca pod nazwą Veolia Transport)prowadzi usługi przewozu pasażerskiego w wielu rejonach Polski. UOKiK zakwestionował jej działania na dwóch lokalnych liniach komunikacyjnych wokół Kętrzyna (Kętrzyn-Srokowo-Kętrzyn oraz Kętrzyn-Barciany-Kętrzyn). Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w listopadzie 2012 r. po skardze konkurenta spółki. Jak ustalono, niedozwolone działania były spowodowane rozpoczęciem usług przewozu przez jednego z przedsiębiorców. Do tego momentu Arriva posiadała niemal monopolistyczną pozycję na dwóch lokalnych trasach, ponieważ inni przewoźnicy świadczyli tam usługi w niewielkim zakresie. Po pojawieniu się konkurenta, spółka znacznie obniżyła ceny swoich biletów na tych odcinkach – z 7,80 do 2,70 zł.

Analiza Urzędu wykazała, że stawki oferowane przez lokalnego dominanta ustalone były poniżej ponoszonych przez niego kosztów. Za wykorzystanie swojej pozycji rynkowej poprzez stosowanie cen rażąco niskich i wyeliminowanie tym samym konkurencji, na spółkę Arriva została nałożona kara finansowa w wysokości 76 061 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Źródło: Delegatura UOKiK w Bydgoszczy

Zdjęcie: Flickr