Nie maleje zainteresowanie budową S17

 

Piętnaście firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową S17 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Garwolina, podaje strona GDDKIA. Wśród zainteresowanych są firmy z Polski oraz Unii Europejskiej. Do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert zostaną zaproszeni wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację dostarczonych wniosków:

Zbiorcze zestawienie wniosków

Przetarg na zaprojektowanie i budowę blisko 37 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 podzielono na trzy części: od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli (o długości ok. 15,2 km), obwodnicę Kołbieli (ok. 8,7 km), oraz od obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (ok. 13 km). Na każdą część wpłynęło po czternaście wniosków. W sumie złożyło je piętnaście firm i konsorcjów.

Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Umowy z wykonawcami zostaną podpisane w 2014 roku, a realizacja inwestycji potrwa od 34 do 37 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca opracuje projekt budowlany i uzyska decyzję ZRID, a następnie zbuduje trasę (z czasu budowy wyłączone będą okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca). To oznacza, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy najwcześniej w II kwartale 2018 roku. Skrócenie czasu realizacji oraz wydłużenie z 5 do 10 lat gwarancji będzie uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena).

 

Źródło: GDDKIA