Sytuacja na polsko-białoruskich przejściach granicznych

 

Od kilku dni na białorusko-polskich przejściach granicznych zauważalny jest spadek liczby odprawianych przez białoruską Służbę Celną samochodów ciężarowych wjeżdżających na Białoruś, co skutkuje rosnącymi kolejkami ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski.

Jest to związane z kłopotami organizacyjnymi na białoruskich przejściach granicznych w związku z przejęciem kompetencji przez Służbę Celną Republiki Białorusi dotyczących kontroli transportu drogowego oraz sanitarnej kontroli granicznej.
W związku z sytuacją na polsko-białoruskich przejściach granicznych Służba Celna  uruchomiła  strefy buforowe przed przejściami granicznymi w Kuźnicy, Bobrownikach i Koroszczynie dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski.  Samochody są zatrzymywane za pomocą sygnalizacji świetlnej lub mobilnych patroli, a przejazd do strefy bezpośredniego przekraczania granicy jest co kilka godzin uruchamiany, co m.in. eliminuje objeżdżanie części samochodów oczekujących w kolejce.

Aktualne czasy oczekiwania na przekroczenie granicy można znaleźć na portalu www.granica.gov.pl

 

 

Źródło: Departament Służby Celnej