Wchodzą w życie zmiany w przepisach o wyrobach winiarskich

 

Zmienione przepisy  umożliwiają producentom win owocowych markowych, cydrów, perry i miodów pitnych markowych uzyskanych ze świeżych owoców z własnego gospodarstwa zlecanie ich rozlewu innym przedsiębiorstwom.

Dzięki nowelizacji wymienione wyroby winiarskie będą mogły być produkowane bez konieczności posiadania urządzeń do ich rozlewu i pomieszczeń spełniających odpowiednie warunki sanitarne.

Do ustawy wprowadzono też przepisy dotyczące ponownego wpisu do rejestru przedsiębiorców wytwarzających wyroby winiarskie, wykreślonych z rejestru po stwierdzeniu nieprawidłowości. Zgodnie z nowymi regulacjami, przedsiębiorca będzie mógł być ponownie wpisany do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wykreślenia.

Nowelizacja ma również usprawnić funkcjonowanie systemu certyfikacji wina. Ograniczony został zakres informacji przekazywanych do prezesa Agencji Rynku Rolnego we wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych w Polsce. Nie będzie też wymagane podawanie numeru arkusza mapy oraz całkowitej powierzchni posiadanej uprawy. Wydłużono również termin składania wniosków o wpis do ewidencji z 30 czerwca na 15 lipca każdego roku.

Zmianie uległy także opłaty za certyfikację, którą od dziś można wnosić dopiero po zakończeniu kontroli uprawy winorośli oraz wyrobu i rozlewu wina.

Sejm uchwalił ustawę 22 listopada 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 20 grudnia 2013 r.
Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 22 stycznia 2014 r.

 

Źródło: Sejm