Co będzie na granicy w 2020 roku? Strategia celna

 

Wiemy Kluczowe programy Strategii działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020, oparte na potrzebach klienta oraz perspektywach rozwojowych 3i (Internet, Intelligence, Innovation) takich jak: „zarządzanie relacjami z klientem”, „i-cło”, „i-granica”, są zorientowane na intensyfikację współpracy ze środowiskiem gospodarczym, upowszechnianie coraz lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia, w tym również na usprawnienie obsługi ruchu granicznego.

Służba Celna ma  ułatwiać działalność gospodarczą przedsiębiorcom. Obecnie wdraża ułatwienia :

dostawa bezpośrednia – inicjatywa umożliwiająca większą elastyczność w odprawach celnych. Jej istota sprowadza się do dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy, a nie do urzędu celnego.

deklaracja akcyzowa on-line (e-AKC-U) bez podpisu kwalifikowanego – rozwiązanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, składających różnego rodzaju deklaracje akcyzowe. Zostało przygotowane szczególnie z myślą o podatnikach podatku akcyzowego od samochodów osobowych, nabywanych w Unii Europejskiej, ponieważ takie właśnie deklaracje podatnicy składają najczęściej. Aby złożyć takie deklaracje przez internet osoby fizyczne nie muszą już posiadać certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Single Window w obrocie towarowym z zagranicą – projekt pozwala na elektroniczną wymianę informacji/danych/dokumentów pomiędzy różnymi organami administracji publicznej oraz między  administracją publiczną a przedsiębiorcami. To szansa na optymalizację i skrócenie czasu czynności urzędowych, sprawną analizę ryzyka i kontrolę ukierunkowaną na zwalczanie nadużyć i nieprawidłowości.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Zdjęcie: sxc.hu