Kierowca na dwóch kartach

W dniu 29 stycznia WITD za przejściem granicznym w Lubieszynie skontrolował kierowcę, który właśnie wracał z Niemiec do Polski. Analiza danych zawartych na karcie kierowcy oraz w tachografie wykazała, że kierowca od kilku dni używa oprócz swojej także cudzej karty, symulując w ten sposób załogę. Ustalenia inspektora zostały potwierdzone przez kierowcę, który tłumaczył swoje karygodne zachowanie chęcią przejechania większej liczby kilometrów, a przez to lepszego zarobku.
Oszustwo jakiego dopuścił się kierowca kosztowało go 4450 złotych, taką bowiem grzywnę otrzymał za posługiwanie się cudzą kartą, za przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu oraz przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy.
Konsekwencją tej kontroli będzie również skierowanie wniosku o przeprowadzenie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy, ponieważ kilka dni wcześniej inny kierowca pracujący u tego samego przewoźnika, został również ukarany przez zachodniopomorskich inspektorów za oszustwa na tachografie.

Źródło: GITD