Myto w Niemczech – wpływy w wysokości blisko 35 miliardów euro

Od chwili uruchomienia systemu poboru myta od samochodów ciężarowych w dniu 1 stycznia 2005 r. Toll Collect przekazał do niemieckiego skarbu państwa wpływy z tytułu opłat myta w wysokości blisko 35 miliardów euro.

W przedsiębiorstwie Toll Collect zarejestrowanych było do dnia 31.12.2013 r. łącznie blisko 158.600 krajowych i międzynarodowych firm transportowych i logistycznych z ponad milionem samochodów ciężarowych. Ponad połowa z nich to samochody użytkowników zagranicznych. Spośród zarejestrowanych samochodów ciężarowych ponad 776.000 wyposażonych jest w urządzenia pokładowe do automatycznego poboru myta.

Dla pokrycia popytu rynkowego i modernizacji zasobów urządzeń pokładowych wprowadzone zostało od stycznia 2013 r., dodatkowo do dotąd stosowanych urządzeń, nowe urządzenie pokładowe firmy Bosch. Nowe urządzenie pokładowe przeznaczone do montażu we wnęce DIN ma znacznie rozszerzoną pamięć, co zapewnia spełnienie także przyszłych wymagań technicznych.

Nadal bardzo wysokie jest ekologiczne działanie regulujące myta od samochodów ciężarowych. Udział przejechanych kilometrów przypadających na korzystne klasy emisji spalin Euro V i EEV klasa 1 wzrósł do 84,2 procenta. W przypadku klas emisji spalin III i IV udziały kształtują się na poziomie odpowiednio 8,6 i 6,5 procenta. Oznacza to, że pojazdy klas emisji spalin Euro 0, Euro 1 i Euro 2 niemal zniknęły z dróg.

Przedsiębiorstwo Toll Collect przygotowało się do wprowadzenia nowej klasy rozliczania myta dla pojazdów Euro 6. Od października 2013 istnieje możliwość wprowadzenia nowej taryfy. W celu przejęcia nowej klasy emisji spalin do systemu poboru myta istniejąca tabela taryf została poddana restrukturyzacji na drodze aktualizacji oprogramowania.

Pierwszy system poboru myta wykraczający poza granice systemowe i narodowe w Unii Europejskiej – TOLL2GO cieszy się rosnącą popularnością. Usługa rozwinięta i prowadzona wraz z przedsiębiorstwem ASFINAG umożliwia wykorzystanie urządzeń pokładowych Toll Collect także w systemie bazującym na łączności mikrofalowej użytkowanym w Austrii. Do końca 2013 r. przeprowadzono aktywację blisko 72.000 urządzeń pokładowych Toll Collect dla umożliwienia korzystanie z tej usługi poboru myta.

System poboru myta bazuje na połączeniu techniki satelitarnej z techniką telefonii komórkowej. Aktualizacja danych dotyczących tras przejazdu i taryf następuje drogą napowietrzną i nie wymaga żadnej infrastruktury przydrogowej.

Źródło: Tollcollect