Nowa droga S7 od granicy woj. świętokrzyskiego z mazowieckim do Skarżyska-Kamiennej

Wnioski o dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania przetargowego na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego z mazowieckim do Skarżyska-Kamiennej złożyło 21 firm i konsorcjów. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w drugiej połowie br.

Przetarg na budowę ponad 7-kilometrowego odcinka drogi S7 ogłoszony został w grudniu 2013. Wśród zainteresowanych budową są firmy i konsorcja m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Włoch, Portugali czy Hiszpanii. Po analizie wniosków GDDKiA zaprosi nie więcej niż 20 wykonawców do drugiego etapu postępowania przetargowego czyli do złożenia ofert cenowych.

W ramach inwestycji, która ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa, powstanie 7,6-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma bezkolizyjnymi węzłami komunikującymi trasę z miastem, terenami przyległym i istniejącą drogą. Wybudowanych zostanie 7 przejść dla zwierząt, spełnione zostaną także wszystkie warunki niezbędne dla ochrony środowiska zgodnie z wydaną w styczniu 2014 roku decyzją środowiskową. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Niezmiennie w obrocie prawnym pozostaje również decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana przez Wojewodę w 2010 roku.

Źródło; GDDKIA