WITD: Jazda i odpoczynek sterowane pilotem

W dniu 30 stycznia inspektorzy WITD w Inowrocławiu zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów prowadzony przez dwuosobową załogę – obywateli Litwy.
Podczas analizy wydruków z tachografu cyfrowego kontrolujący inspektor zauważył, że kierowcy od godz. 03:08 do godz. 12:00 nie rejestrowali prawidłowo swojej aktywności za pomocą urządzenia rejestrującego. Podczas wstępnych oględzin kabiny kontrolujący ujawnili pilota, który służył do sterowania urządzeniem podłączonym do instalacji elektrycznej pojazdu. Pojazd skierowano do specjalistycznego zakładu naprawczego w celu odnalezienia odbiornika pilota. Przedmiotowe urządzenie zawierające m.in. fabryczny impulsator zostało podłączone do magistrali CAN i zostało zakamuflowane pod tapicerką w kabinie pojazdu.

Kontrolowany pojazd został po raz pierwszy dopuszczony do ruchu 9 stycznia 2014 roku i podczas kontroli powracał z pierwszej operacji transportowej w kierunku siedziby przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługuję fakt, iż pojazdy dopuszczone do ruchu po dacie 1 października 2012 roku powinny być wyposażone w drugi niezależny sygnał prędkości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Unijnym 1266/2009 wszystkie nowe pojazdy, zarejestrowane po 1 października 2012 roku muszą być wyposażone w tachograf spełniający ten wymóg. Wspomniany, drugi, niezależny sygnał prędkości pozwala na porównywanie sygnału prędkości, pochodzącego z nadajnika KITAS z tym, który pochodzi np. z systemu ABS. Opisane powyżej nielegalne urządzenie zmieniające wskazania tachografu symulowało również działanie systemu ABS, nie generując jakichkolwiek błędów w komputerze centralnym. Po zdemontowaniu dodatkowego urządzenia uprawniony serwis zamontował nowy łańcuch kinematyczny i wykonał ponowną kalibrację tachografu.
Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 5 tysięcy złotych, natomiast kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4 tysięcy złotych.

Źródło: WITD