Fracht FWO Polska. Dostawa turbiny wraz z akcesoriami do Meksyku.

 

 Firma Fracht FWO Polska wraz z Fracht AG zakończyła ostatni etap kompleksowego projektu obejmującego wysyłkę do Meksyku turbiny parowej wraz z akcesoriami.

Skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne wymagało wykorzystania wszystkich gałęzi transportu. Realizowane było w kilku, rozłożonych w czasie etapach:

1)    Transport drogowy i morski przesyłki ponadgabarytowej – turbiny parowej

2)    Transport kontenerów Flat Rack i Open Top OOG oraz DV z akcesoriami

3)    Wysyłka akcesoriów transportem lotniczym

 

W gestii Fracht FWO Polska było zabezpieczenie turbiny parowej na czas przewozu oraz zorganizowanie jej transportu drogowego, a także wszelkich czynności załadunkowych i przeładunkowych. Akcesoria odbierane były transportem kołowym od wielu dostawców zlokalizowanych w różnych miejscach w Europie, a następnie dostarczane do portu w Gdyni gdzie pracownicy Fracht FWO Polska osobiście nadzorowali ich załadunek do kontenerów. Końcowym etap podróży akcesoriów, organizowanym przez Fracht AG, był transport morski do portu i dostawa do miejsca docelowego w Meksyku. Ostatnia partia akcesoriów została wysłana transportem lotniczym z Warszawy do Mexico City tak, aby cały  projekt został ukończony w terminie wymaganym przez klienta.

Realizacja poszczególnych etapów przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem i kosztorysem, dostarczając wszystkim zaangażowanym dużo satysfakcji. Efektywna współpraca pomiędzy firmami z grupy Fracht zadecydowała o sukcesie całego przedsięwzięcia.

Źródło: mat. prasowe