Wadliwe Suzuki SX4 S-Cross 4WD

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki SUZUKI SX4 S-Cross 4WD, wyprodukowane na Węgrzech, mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.

Poinformowano, że w ww. modelach pojazdów prawdopodobnie zamontowano tylni most napędowy z niewystarczającą ilością oleju przekładniowego. Dłuższa eksploatacja tego podzespołu bez dostatecznej ilości oleju może powodować przyspieszone i nadmierne zużycie.

W związku z zaistniałą sytuacją producent pojazdu zdecydował się na przeprowadzenie kontroli poziomu oleju przekładniowego w tylnym moście napędowym. W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu oleju, nastąpi wymiana podzespołu. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomi listownie wszystkich właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, a także wykona konieczną kontrolę we wszystkich samochodach objętych kampanią znajdujących się u dealerów.

Źródło: UOKIK