Toll Collect wprowadza usługę TOLL-EasyChange

 

Nowa usługa Toll Collect umożliwiająca zmianę danych pojazdu nosi nazwę Toll-EasyChange. Poprzez usługę TOLL-EasyChange możliwa jest od zaraz zmiana danych pojazdu poprzez sieć telefonii komórkowej. Dane zostają przekazane bezpośrednio do urządzeń pokładowych bez potrzeby wizyty u partnera serwisowego. Tym samym wyeliminowane zostają przestoje pojazdów, a przedsiębiorstwa transportowe oszczędzają koszty pobytu w warsztacie serwisowym.

Poza klasą emisji spalin, liczbą osi i dopuszczalną masą całkowitą pojazdu za pośrednictwem TOLL-EasyChange można także zmienić numer pojazdu i oznaczenie kraju rejestracji pojazdu.

Aby skorzystać z usługi TOLL-EasyChange przedsiębiorstwa transportowe wypełniają formularz „Zmiana danych pojazdu“ i przesyłają go do Toll Collect pocztą lub faksem. Celem zmiany numeru rejestracyjnego wymagane jest przesłanie do Toll Collect dodatkowo kopii dowodu rejestracyjnego, część 1.

Po otrzymaniu dokumentów przez Toll Collect opracowanie zlecenia trwa ok. jeden dzień. Po wprowadzeniu danych do systemu Toll Collect, po włączeniu zapłonu pojazdu pojawia się na urządzeniu pokładowym komunikat „AKTUALIZACJA DANYCH POJAZDU“. Nowe dane są widoczne przez kilka sekund na wyświetlaczu. Dodatkowo przedsiębiorstwo transportowe otrzymuje potwierdzenie dokonanych zmian oraz nową kartę pojazdu z aktualnymi danymi pojazdu.

Dane zostają przesłane do urządzenia pokładowego, gdy pojazd znajduje się na terenie jednego z poniższych krajów: Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Luksemburg, Holandia, Austria, Polska, Szwajcaria, Hiszpania, Czechy i Węgry.
Jeśli w chwili zmiany pojazd ciężarowy porusza się poza obszarem zasięgu sieci, dane zostają zaktualizowane automatycznie z chwilą przejazdu przez kraje objęte zasięgiem sieci.

 

Źródło: Tollcollect

Zdjęcie: MoDot photos