Nowe rozporządzenia wzmacniające bezpieczeństwo na kolei

Minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska 10 lutego br. podpisała rozporządzenia, które regulują zasady pracy maszynistów: rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty.

Rozporządzenia to ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na kolei.

– Podpisane dziś rozporządzenia będą miały wpływ na jakość szkolenia i umiejętności maszynistów. Przewidują one więcej godzin szkoleń, a do tego ujednolicone standardy i programy wprowadzą ład i porządek w szkoleniach maszynistów. Ważne żeby maszyniści mieli ten sam poziom wiedzy i umiejętności bez względu na to jaka spółka lub przewoźnik ich zatrudnia. To duża zmiana, która poprawi bezpieczeństwo na torach – mówi Zbigniew Klepacki, wiceminister infrastruktury i rozwoju, odpowiedzialny za kolej.

Rozporządzenia przygotowane na podstawie ustawy o transporcie kolejowym, wzmacniają bezpieczeństwo na kolei poprzez regulację zasad zdobywania uprawnień przez maszynistów. Jedną z najważniejszych zmian w rozporządzeniu w sprawie licencji maszynisty jest zwiększenie o 31 liczby godzin szkolenia kandydatów na maszynistów do 298. Przepisy uszczegóławiają również procedurę wydawania licencji maszynisty, sposób formę i tryb egzaminowania kandydatów na maszynistów, a także warunki prowadzenia rejestru maszynistów.

Drugie z rozporządzeń w sprawie świadectwa maszynisty wprowadza jednolite standardy szkolenia kandydatów na maszynistów. To istotna zmiana w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego, w którym program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów był określany indywidualnie przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Powodowało to różnice pomiędzy programami szkolenia i egzaminowania.

Rozporządzenia zostaną przekazane do Rządowego Centrum Legislacji celem publikacji.

Źródło: MIR