Zmiany w rosyjskich importowych procedurach celnych dotyczące przesyłek przeznaczonych do użytku osobisty

Począwszy od 7 lutego 2014, Rosyjska Federalna Służba Celna wymaga następujące informacje dla wszystkich przesyłek niedokumentowych o wartości poniżej 1000 EUR:

dane osobowe odbiorcy (imię, drugie imię, nazwisko) zgodne z tym, które widnieje w paszporcie
numer paszportu odbiorcy
umowę o świadczenie usług celnych, która upoważnia firmę kurierską do dokonania odprawy celnej
oryginał faktury handlowej plus dwie kopie (w tym opis towaru)

Dodatkowe dokumenty celne mogą być wymagane przez władze celne na żądanie.

Źródło: UPS