Alimenciarzom można zabrać prawo jazdy

Zabranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym jest zgodne z konstytucją – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu.

Organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – i to jest zgodne z prawem. Jednak może się tak stać, gdy dłużnik utrudnia postępowanie alimentacyjne. Jeśli wykazuje dobrą wolę, wówczas nie jest konieczne wnioskowanie o zatrzymanie prawa jazdy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest działanie takie spełnia wymóg proporcjonalności – wykroczenie jest adekwatne do dalszego działania organów państwowych. Mimo że kontrowersyjne, z drugiej strony, jaki jest tak naprawdę skuteczny sposób zmuszenia dłużników do płacenia alimentów? Może to będzie jedyny.