Można sprawdzić czy został zapłacony podatek akcyzowy od auta

W styczniu 2014 roku została uruchomiona strona internetowa, na której można sprawdzić, na
podstawie danych występujących w Systemie ZEFIR, czy od danego samochodu osobowego został
zapłacony podatek akcyzowy.

W styczniu 2014 roku została uruchomiona strona internetowa, na której można sprawdzić, na podstawie danych występujących w Systemie ZEFIR, czy od danego samochodu osobowego został zapłacony podatek akcyzowy.
Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym podatnik z tytułu:
• nabycia wewnątrzwspólnotowego,
• pierwszej sprzedaży na terytorium kraju, jeżeli nie został odprowadzony podatek z tytułu nabycia wewnatrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany zapłacić należny podatek akcyzowy.

Na stronie https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar można odszukać samochody osobowe, od których
zapłacono podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży na terytorium kraju
począwszy od 1 maja 2004 r.

Strona jest aktualizowana jeden raz na dobę, czyli w praktyce po jednym lub dwóch dniach od złożenia deklaracji
i dokonania zapłaty w całości należnego podatku akcyzowego, po wpisaniu numeru VIN samochodu wyświetli się na
stronie komunikat potwierdzający dokonanie zapłaty podatku akcyzowego.

 

Więcej na stronie Izby Celnej

 

źródło: Izba Celna

zdjęcie: Flickr