Port Gdynia opublikował wyniki za 2013 rok

Rok 2013, biorąc pod uwagę wielkość przeładunków, jest najlepszym w 91-letniej historii Portu Gdynia. W 2013 roku zanotowano również, co niezwykle ważne, najlepszy wynik w grupie drobnica (w tym: kontenery – wzrost o 7,9 % w stosunku do 2012 roku).

Wynik ten został osiągnięty m.in. dzięki konsekwentnie realizowanym procesom inwestycyjnym poprawiającym infrastrukturę portową (pogłębianie, przebudowa nabrzeży, modernizacja układu kolejowo-drogowego, itp.), skutecznym procesom prywatyzacyjnym, w których pozyskano istotnych partnerów biznesowych oraz bardzo dobrze układającej się współpracy z interesariuszami portu.  

 

Przeładunki  w tysiącach ton wyniosły:

 

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Zmiana 31.12.2013/31.12.2012

w tys. ton

w %

Węgiel i koks

1 399,8

2 050,3

2 640,0

589,7

128,8

Rudy

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inne masowe

2 712,7

1 794,5

1 630,7

-163,8

90,9

Zboże

1 601,1

1 782,1

2 178,1

396,0

122,2

Drewno

45,1

50,3

95,0

44,7

188,9

Drobnica

9 562,2

9 919,7

11 053,3

1 133,6

111,4

Paliwa płynne

590,6

212,6

61,6

-151,0

29,0

Przeładunki ogółem:

15 911,4

15 809,5

17 658,7

1 849,7

111,7

 Przeładunki kontenerów (w TEU).

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Zmiana 31.12.2013/31.12.2012

 

w tys. ton / TEU

w %

w tys. ton.

5 927,4

6 346,9

6 997,3

650,4

110,2

w TEU

616 441

676 349

729 607

53 258

107,9

Liczba Pasażerów (w osobach).

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Zmiana 31.12.2013/31.12.2012

Liczba osób

w %

571 001

612 093

594 341

-17 752

97,1

 

Statki zawijające do Portu Gdynia (w sztukach).

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Zmiana 31.12.2013/31.12.2012

w sztukach

w %

Z ładunkiem

2 845

2 718

2 800

82

103

Puste

526

520

515

-5

99

 

W osiąganiu rekordowych rezultatów niewątpliwie udział swój ma niebagatelna działalność inwestycyjna Zarządu Portu, sprzyjająca  utrzymaniu silnej pozycji konkurencyjnej Gdyni wśród portów Morza Bałtyckiego. W latach 2003 – 2013  ZMPG-a S.A. zainwestował w rozbudowę i modernizację portu ok. 763 mln zł ( w tym około 77% w infrastrukturę portową). Z zainwestowanych kwot około 687 mln zł pochodzi ze środków własnych (tj. z przychodów ZMPG-a S.A. i prywatyzacji spółek portowych) oraz około 76 mln zł z funduszy europejskich (Fundusz Spójności UE, Norweski Mechanizm Finansowy ). Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych  na lata 2014-2016 to kolejne 737 mln zł.

Źródło: Port Gdynia