Remont Traktu Lubelskiego od soboty

Od soboty, 1 marca wyłączony z ruchu będzie odcinek ul. Trakt Lubelski wzdłuż lasu do ul. Lucerny.

Prace będą prowadzone na ulicy wzdłuż lasu aż do ul. Lucerny. Na wyłączonym z ruchu odcinku możliwy będzie jedynie dojazd do posesji. Objazdy zostaną poprowadzone przez ulice Kadetów i Lucerny lub Bronowską. Ten etap potrwa ok. miesiąca. W następnych etapach remontowane będą odcinki ul. Trakt Lubelski od ul. Kombajnistów do Zwoleńskiej oraz ul. Zwoleńskiej od Traktu do ul. Wiązanej (od kwietnia), a następnie od ul. Wiązanej do Rogatkowej.

W ten sposób wszystkie ulice, pod którymi wybudowany został kolektor ściekowy „W” zostaną kompleksowo wyremontowane. Powstaną: nowa jezdnia, chodniki, odwodnienie, przystanki, przejścia dla pieszych z azylami bezpieczeństwa oraz rondo na skrzyżowaniu ulic Trakt Lubelski i Zwoleńskiej. Wszystkie prace zakończą się do końca 2014 r.

 

Źródło: UM Warszawa