Wprowadzenie pasów MRG na przejściu granicznym w Grzechotkach

Od poniedziałku, 3 marca, na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach uruchomione zostaną pasy odpraw dla podróżnych przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego między Polską a Rosją.
Nowe rozwiązanie wdrażane pilotażowo ma na celu zwiększenie płynności ruchu na przejściu oraz usprawnienie procesu odpraw granicznych.
Z pasów mrg w Grzechotkach skorzystać będą mogli tylko podróżni posiadający zezwolenia małego ruchu granicznego.
Pasy – po jednym na kierunku wjazdowym i wyjazdowym z RP – będą oznaczone  tablicami z napisem „MRG/мпп”.  Straż Graniczna będzie kierowała podróżnych z zezwoleniami mrg na odpowiedni pas.
W roku 2013 lądową polsko-rosyjską granicę przekroczyło aż 3.283.558 cudzoziemców, w tym 1.158.766 na podstawie zezwolenia w ramach małego ruchu granicznego.
 
Źródło: Straż Graniczna