Nowy podatek drogowy w Wielkiej Brytanii

Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie nowy podatek drogowy dla samochodów ciężarowych w Wielkiej Brytanii, który obejmie wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

Już od kwietnia przewoźnicy będą musieli liczyć się z nowymi obciążeniami jakie niesie za sobą tzw. HGV LEVY, czyli nowy podatek drogowy w UK. Został on wprowadzony w oparciu o przepisy UE i będzie obowiązywać wszystkie pojazdy w czterech głównych kategoriach: ciągniki z naczepą powyżej 4000 kg, ciągniki dwuosiowe, ciągniki z trzema lub więcej osiami oraz pozostałe pojazdy ciężarowe.

Opłata za każdy pojazd ciężarowy wynosić będzie od 1,70£ do 10£ dziennie w zależności od typu pojazdu, liczby osi i wagi, a opłaty roczne wahać się będą od 85£ do 1000£. System będzie bazował na winietach czasowych, a opłata drogowa będzie mogła być uiszczana przez przewoźnika lub agenta ds. rezerwacji. Istnieje także możliwość ich zakupu za pośrednictwem międzynarodowych operatorów opłat drogowych. Warto zaznaczyć, że to do obowiązków przewoźnika będzie należało sprawdzenie, czy opłata za pojazd jest ważna, za każdym razem, gdy pojazd wjedzie na teren Wielkiej Brytanii – mówi Filip Czerwiński, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Transportu Międzynarodowego w DSV Road.

Płatności będzie można dokonać przez Internet na stronie operatora Northgate Public Services, używając karty płatniczej lub kredytowej, a także przy pomocy niektórych kart paliwowych. Zapowiadane jest także stworzenie niewielkiej liczby punktów poboru opłat na promach, czy stacjach benzynowych.

Każdorazowo, po uiszczeniu opłaty, wszystkie dane pojazdu oraz termin ważności zakupionej winiety będą zapisywane w bazie systemu i sprawdzane elektronicznie, przy wjeździe na teren Wielkiej Brytanii. Warto pamiętać o sprawdzeniu statusu ważności naszej opłaty online, jeśli nie jesteśmy pewni, ponieważ brak opłaty będzie skutkował mandatem w wysokości 300£– mówi Filip Czerwiński, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Transportu Międzynarodowego w DSV Road.

Wielka Brytania jest kolejnym krajem, który w ostatnim czasie zdecydował się wprowadzić opłaty drogowe. Francuski podatek Ecotaxe wejdzie w życie najprawdopodobniej w drugiej połowie 2014 r. po tym, jak został odroczony na skutek protestów firm transportowych. Obejmie on wszystkie pojazdy powyżej 3,5 t dmc i będzie obowiązywał na 15 tys. km dróg publicznych. Będzie on funkcjonował niezależnie od istniejącego już systemu TIS-PL (autostrady obsługiwane przez prywatne spółki). Wysokość opłat ma być uzależniona od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz klasy emisji spalin. Następne kraje w kolejce, które zapowiadają wdrożenie podatków drogowych w 2014 r. to Rosja oraz Belgia.