Ciśnienie na życie- podsumuwanie akcji

W związku z organizowanymi w województwie mazowieckim feriami zimowymi, 15 lutego, na warszawskim Torwarze odbyły się kontrole stanu technicznego
pojazdów, trzeźwości kierowców oraz ich czasu pracy. Podczas akcji bezpiecznych wyjazdów na ferie, zawodowi kierowcy mieli okazję skorzystać także z bezpłatnych
badań profilaktycznych, prowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na życie”.

W godzinach porannych na parkingu przy Torwarze, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego kontrolowali stan techniczny autobusów wyjeżdżających na zimowy odpoczynek z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo, na miejscu stanął specjalny autokar kampanii, w którym zawodowi kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić wysokość ciśnienia tętniczego krwi oraz zbadać wiek swojego serca. Przeprowadzona akcja miała szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo pasażerów przewożonych podczas ferii zimowych. Schorzenia układu krążenia są ogromnym zagrożeniem i często bywają powodem wypadków na drogach.

Dzięki wspólnej akcji ogólnopolskiej kampanii społecznej ,,Ciśnienie na życie” i Inspekcji Transportu Drogowego udało się przeprowadzić badania kontrolne wśród kilkunastu kierowców. Mamy teraz pewność, że wyjeżdzające na ferie autokary były bezpieczne – skomentował dr inż. Alvin Gajadhur, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wyniki akcji napawają dużym optymizmem. Wszystkie skontrolowane autokary były sprawne technicznie, kierowcy byli trzeźwi i wypoczęci, a w większości przypadków poziom ich ciśnienia tętniczego był w normie – dodaje Gajadhur.

Siedzący tryb pracy, nieregularne posiłki czy stres codziennie towarzyszą pracy zawodowego kierowcy. Jednocześnie są to czynniki, które sprzyjają rozwojowi schorzeń układu sercowo- naczyniowego. Profilaktyka schorzeń układu krążenia jest szczególnie istotna podczas wykonywania tak wymagającego zajęcia, jakim jest zawód kierowcy.

Celem akcji było nakłonienie kierujących pojazdami do troski o własne zdrowie i zwiększenie ich świadomości na temat ryzyka związanego ze schorzeniami układu krwionośnego. Za pomocą aplikacji „Wiek serca” personel medyczny kampanii „Ciśnienie na życie”, oszacował czy u danego kierowcy istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu.

Prawdopodobieństwo zwiększa się wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego. Dobra wiadomość jest taka, że wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby będzie skutecznie leczył nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy hipercholesterolemię.
Obniżeniu wieku serca sprzyja pozbycie się otyłości poprzez stosowanie zdrowej diety, rzucenie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej.

***

Informacje o Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Ciśnienie na życie”

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Ciśnienie na życie” ma uświadomić Polakom, jakie ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Jak bowiem wynika z badania przeprowadzonego przez PBS w styczniu 2014 roku „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego oraz zdrowego dla serca trybu życia wśród Polaków”, tylko 1/3 respondentów mierzy ciśnienie krwi regularnie. Ponad połowa badanych uważa, że kontrolę można rozpocząć po 50. roku życia lub dopiero po wystąpieniu zawału serca lub udaru, albo w ogóle nie wie, kiedy należy zacząć kontrolować ciśnienie. Panuje też przekonanie, że konsultacja lekarska i badania profilaktyczne są domeną starzejącego się pokolenia. Wyniki raportu pokazują, że wiedza o nadciśnieniu jest niekompletna i konieczna jest dalsza edukacja w tym zakresie.

Jednym z głównych zadań kampanii jest przeprowadzenie jak największej liczby pomiarów ciśnienia krwi oraz badań wieku serca. W 2013 r. w ramach kampanii udało przeprowadzić się ponad 250 000 tys. pomiarów. W 2014 r. badania będą wykonywane w centrach handlowych, podczas ważnych konferencji medycznych, biznesowych, masowych wydarzeń sportowych, pielgrzymek oraz kontroli drogowych.

Zdjęcie: sxc.hu