VIVE TRANSPORT – case study firmy Transics

20 000 zleceń i 9 milionów przejechanych kilometrów rocznie przez 55 ciężarówek.   VIVE Transport Sp. z o.o. jest częścią Grupy VIVE, której działalność w Polsce rozpoczęła się wraz z przyjazdem do naszego kraju holenderskiego przedsiębiorcy, byłego piłkarza Ajaxu Amsterdam, Bertusa Servaas. W chwili obecnej VIVE Transport jest średniej wielkości firmą prywatną w sektorze międzynarodowych przewozów drogowych, eksploatując 55 pojazdów i jedną z największych w Europie flot nadwozi wymiennych typu BDF, w liczbie około 500szt. Firma obsługuje klientów polskich, niemieckich i holenderskich w ruchu Polska – Europa zach. Rocznie przedsiębiorstwo VIVE Transport realizuje około 20.000 zleceń, przejeżdżając około 9mln kilometrów. Przy takiej ilości pracy efektywne zarządzanie flotą staje się kwestią kluczową.

Aby sprostać temu zadaniu i zapewnić najwyższą jakość usług, firma zdecydowało się na współpracę Transics, liderem w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania flotą. Wdrożenie systemu, poprzedzone programem pilotażowym, miało miejsce w 2009 roku. W pierwszych latach firma korzystała głównie ze standardowych funkcji: pozycjonowania, komunikacji z kierowcami oraz monitorowania zużycia paliwa. Z biegiem czasu zaczęła odczuwać coraz większą potrzebę śledzenia w systemie FMS położenia nadwozi wymiennych. Firma rozważała różne systemy, jednak to właśnie Transics zaproponował rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb VIVE Transport – pozwalając na śledzenie nadwozi bez instalacji urządzeń wymagających zasilania elektrycznego.

We współpracy z firmą Transics nie bez znaczenia była możliwość integracji z innymi systemami – mówi analityk zarządu Artur Solnica, inżynier projektu wdrożenia systemu Transics – Warto dodać, że oprócz systemu FMS Transics używamy również systemu klasy ERP Interlan Speed oraz systemu MS Navision. Wszystkie trzy połączone są interfejsami i umożliwiają nam sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Kolejnym wyzwaniem, dla którego rozwiązania oczekiwał Zarząd Spółki, było zdalne odczytywanie Kart kierowców oraz tachografów cyfrowych. Dzięki rozwiązaniom firmy Transics, rozliczenie czasu pracy naszych kierowców jest możliwe z każdego miejsca.Na zaproponowane rozwiązanie firmy Transics składają się: aplikacja biurowa TX-CONNECT oraz komputery pokładowe TX-MAX zainstalowane w ciężarówkach. Cały system jest dostosowywany i skonfigurowany do indywidualnych potrzeb firmy VIVE Transport. Dzięki instalacji systemu firma może m.in.: zdalnie zarządzać czasem kierowców oraz ich aktywnością, przesyłać zlecenia i wszelkie niezbędne informacje dla kierowcy i spedytora, zarządzać trasą oraz raportować kluczowe parametry.

Dodatkowo wykorzystując rozbudowane dane z komputera pokładowego pojazdu osoba zarządzająca flotą jest w stanie kontrolować zużycie paliwa oraz monitorować technikę jazdy kierowców. Pozwala to obniżyć koszty floty, a tym samym zoptymalizować działanie firmy. VIVE Transport szacuje, że od chwili wdrożenia rozwiązań Transics, zużycie paliwa spadło o ok. 3 litry na 100km, natomiast przebieg Z wprowadzenia systemu TX-CONNECT w firmie VIVE korzystają nie tylko kierowcy i planiści.

Rozwiązania Transics ułatwiają pracę wszystkim działom w firmie transportowej, od ułatwień w dziale księgowości po strategiczne planowanie na szczeblu dyrektorskim. Rejestracja czasu pracy z tachografu pomaga kadrom w sprawnym naliczaniu wynagrodzeń. Dodatkowo, zespół rozliczający zlecenia może natychmiast sporządzać faktury, dzięki automatycznemu dołączaniu kopii listu przewozowego wysłanego przez kierowcę za pomocą skanera pokładowego Transics. Co więcej, wszystkie dane gromadzone za pomocą platformy TX-CONNECT umożliwiają tworzenie szczegółowych raportów i analiz, które pomagają firmie w określeniu mocnych i słabych stron działalności w danym momencie, co jest kluczowe przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Raporty te obejmują m.in.:

• elektroniczną kartę drogową kierowcy

• analizy zużycia paliwa, stylu jazdy i zachowań kierowców, pomagają promować ekonomiczną i ekologiczną jazdę,

• przegląd wydajności pracy kierowców

• analizy kilometrów pustych/ładownych dla porównania z przebiegami zafakturowanymi

 Postawione przede mną wymagania restrukturyzacji Spółki w dużej mierze wiązało się z obszarem kontroli kosztów i wzrostu wydajności pojazdów – mówi Grzegorz S. Woelke, Prezes Zarządu. Podejmując działania restrukturyzacyjne w coraz większym stopniu zacząłem polegać na danych z modułów raportów Transics, przygotowywanego przez analityka zarządu. Stopniowo sam stałem się użytkownikiem systemu, z którego szczególnie sobie cenię raport trendów – podsumowuje.